Kilos Sambayanan

10 Basic Needs

Food
Water
Shelter
Work
Healthcare
Education
Social Protection
Healthy Environment
Peace
Participation

Upang maisulong ang adyenda ng NAPC laban sa kahirapan, itinataguyod nito ang kampanyang KILOS SAMBAYANAN (Kilos para sa Sampung Batayang Pangangailangan ng Bayan). Nakaangkla ito sa katuparan ng "10 Basic Needs" ng bawat Pilipino.

Ang Kilos SAMBAYANAN ay panawagan rin para sa pagsasama-sama ng lahat ng sektor ng lipunan upang tugunan ang kahirapan gamit ang isang multi-dimensional na lapit bilang tiyak na sukatan ng pag-aanalisa sa usapin ng kahirapan at ng epekto sa buhay ng maralita ng mga programa ng pamahalaan laban sa kahirapan.

Event Gallery