Kasunduan ng Pagkakaisa ng Pamahalaan at ng Mamamayan ng Manggahan Floodway para sa Disenteng Paninirahan at iba pang Batayang Pangangailangan

Dineklara at nilagdaan sa Sitio Anak Pawis II, Brgy. San Andres, Manggahan Floodway, Cainta, Rizal sa ika-13 ng Oktubre 2017.

Kami, mga tagapamahala at kinatawan ng mga ahensiya ng pamahalaan, pamahalaang lokal, at mga mamamayan ng Manggahan Floodway ay nagpapahayag ng mga sumusunod:

Nababahala kami sa mataas na antas ng kahirapan sa bansa, bunsod ng mga kakulangan sa pagkakamit ng maraming Pilipino sa kanilang mga batayang karapatan, gaya ng pagkain, tubig, pabahay, at iba pa;

Naniniwala kami na ang tuluyang pagpawi sa kahirapan ay nakasandig sa pagtugon sa Sampung Batayang Pangangailangan ng mamamayan: pagkain at repormang agraryo; tubig; paninirahan; trabaho; kalusugan; edukasyon; pangangalagang panlipunan; malinis at ligtas na kapaligiran; kapayapaan; at pakikilahok;

Nakikiisa kami sa adhikain ng mga maralita, kabilang ang panawagan ng mga mamamayan ng Manggahan Floodway para sa tiyak, ligtas, at disenteng paninirahan, at nakasasapat na kabuhayan;

Nagkakaisa kami na alinsunod dito, hindi dapat maging opsyon ang puwersahang demolisyon na lalabag sa kapasiyahan at karapatan ng mga mamamayan, bagkus ay nararapat tiyakin ang makabuluhang pakikilahok ng mamamayan sa anumang hakbanging ihahain sa kanila ng pamahalaan;

Nararapat gayundin ang mahigpit na pagtangan ng pamahalaan sa tungkulin nitong itaguyod ang kapakanan at kagalingan ng mamamayan;

Naninindigan kami na sa pamamaraang ito, sa pamamagitan ng pagtutulungan ng lahat ng sektor ng lipunan, sa loob at labas ng pamahalaan, malilikha ang isang malawak na kilusan na siyang magtitiyak sa pagkakamit ng Sampung Batayang Pangangailangan ng mamamayan at sa pagwawakas ng kahirapan.

Dahil dito, inilalagda namin ang aming mga pangalan at mga kinakatawang ahensiya at samahan bilang tanda ng pagkakaisa upang kamtin ang disenteng paninirahan at iba pang batayang pangangailangan ng mga mamamayan ng Manggahan Floodway, at maging ng lahat ng maralita sa ating bansa.

Nilagdan:
Lead Convenor/Sec. Liza Maza, National Anti-Poverty Commission (NAPC)
Ron Magbuhos Papag, Department of Social Welfare and Development (DSWD)
Rafael Antonio Dulce, Presidential Commission for the Urban Poor (PCUP)
Dennis Cope, URBAN POOR AFFAIRS OFFICE (UPAO)-Cainta, Rizal
Jacob Garcia, URBAN POOR AFFAIRS OFFICE (UPAO)-Taytay, Rizal
Mamamayan ng Manggahan Floodway / Mga lider-organisador at miyembro ng BALIKWAS-Kalipunan ng Damayang Mahihirap (KADAMAY), Buklod-Maralita, Lakas-Tao, Planter’s Bern Neighborhood Asspociation, at ANAKBAYAN-Rizal